Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΑΣΕΠ: 70 θέσεις εργασίας στην ΕΥΑΘ - Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

Γνωστοποιείται από τον ΑΣΕΠ ότι εκδόθηκε η 4Κ/2017 προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα (70) θέσεων
προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.).

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ