Έτσιας παένουμι στου Κουλιντρό!!!

Ου Κουλιντρός  απού ντιπ ψηλά...


Έτσια  παένουμι στου Κουλιντρό,όπους του γράφ στου σάιτ τ'ς Δημαρχείαζ

Διαδρουμαί γιλαδουδιώχτ...