Η χρηματοδότηση γίνεται μέσω προγραμματικής σύμβασης, στην οποία ο Δήμος