Με μοναδικό θέμα την έκδοση ψηφίσματος – απόφασης με τα εξής σημεία: