Ενώ η ανεργία καλπάζει σύμφωνα και με τα χτεσινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ΕΕ δίνει κατευθύνσεις και ζεστό χρήμα ύψους 6 δισ. ευρώ στους επιχειρηματίες που τη δημιουργούν για να την αντιμετωπίσουν τάχα, αντί για μέτρα πλήρους προστασίας της ζωής των ανέργων.