Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Δελτίο Τύπου Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας για παροχή διευκρινήσεων για διακανονισμό οφειλών προς την ΔΕΗ

 Δελτίο Τύπου για διακανονισμό οφειλών προς την ΔΕΗ
Δελτίο Τύπου Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας για παροχή διευκρινήσεων για διακανονισμό οφειλών προς την ΔΕΗ