Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Δήμος Κατερίνης: Καθημερινή συντήρηση των χώρων Πρασίνου

 Η φροντίδα των χώρων πρασίνου του Δήμου, η περιποίηση των κοινόχρηστων
χώρων μέσα από την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης (φυτεύσεις, λίπανση, πότισμα, κλάδεμα  κ.λ.π.), βρίσκονται στο επίκεντρο της καθημερινής μέριμνας των υπηρεσιών της Αντιδημαρχίας  Περιβάλλοντος και Πρασίνου.


Ειδικότερα, με όλο το ανθρώπινο δυναμικό, τα  τεχνικά μέσα και υλικά, που απαιτούνται, για την αποτελεσματική και αποδοτική εκτέλεση των λειτουργιών της συντήρησης των χώρων πρασίνου και με την επίβλεψη του αρμόδιου αντιδημάρχου Κώστα Τσιουκάνη, διασφαλίζεται καθημερινά και συστηματικά η βελτίωση της ποιότητας των υφιστάμενων χώρων πρασίνου.


Έμφαση δόθηκε σήμερα Δευτέρα, σε παιδικές χαρές στην Κατερίνη, καθώς και σε κοινόχρηστους χώρους όπως π.χ. στην πλατεία της Ολυμπιακής Ακτής, σε πεζοδρόμια, νησίδες στην πόλη, σε δημοτικές – τοπικές κοινότητες κ.α. Οι εργασίες των συνεργείων επικεντρώθηκαν στην κοπή χόρτων, στο κλάδεμα δέντρων και γενικότερα στην καθαριότητα και το πότισμα του πρασίνου.