Τετάρτη, 31 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: 8η Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
8η Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Σχολικής επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης