Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 16 ατόμων ΙΔΟΧ απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας για την καλύψη εποχικών & παροδικών αναγκών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού 16 ατόμων ΙΔΟΧ απο την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πιερίας για την καλύψη εποχικών & παροδικών αναγκών