Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Ανεβαίνει το ποσοστό ενίσχυσης στα μέτρα αγοράς για τις Ομάδες

Στο 40% της μέσης τιμής της αγοράς της ΕΕ κατά τα τελευταία πέντε χρόνια για τις δωρεάν διανομές (τις λεγόμενες «φιλανθρωπικές»
αποσύρσεις) και από το 20% στο 30% για τις αποσύρσεις που προορίζονται για άλλους σκοπούς (π.χ. λιπασματοποίηση, ζωοτροφές, απόσταξη κ.λπ.) θα αυξηθούν οι τιμές απόσυρσης για τις Οργανώσεις Παραγωγών μετά τους νέους πιο απλούς κανόνες που ενέκρινε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017 η Κομισιόν.


Επιπλέον, καθώς αποσαφηνίζονται οι δράσεις των οργανώσεων παραγωγών που είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ (π.χ. επενδύσεις στην τεχνολογία ή τη βελτίωση της ποιότητας) και καθορίζεται στο 25% το ανώτατο ποσοστό παραγωγής που μπορεί να διατίθεται στην αγορά εκτός οργανώσεων γίνονται πιο ελκυστικές οι οργανώσεις παραγωγών για τους παραγωγούς που δεν είναι μέλη. 
Οι ευρωπαϊκές οργανώσεις παραγωγών οπωροκηπευτικών θα ωφεληθούν από την απλούστευση του ρυθμιστικού πλαισίου, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την αύξηση της χρηματοδοτικής στήριξης σε περιόδους κρίσης, χάρη στους νέους κανόνες που εγκρίθηκαν, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Διαβάστε τη συνέχεια εδώ