Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

Αιτιολογία κατάθεσης πινακίδων: να μην εισπράττει χρήματα ο Σύριζα να πληρώνει τον Καρανίκα !