Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη υδρονομέων για την αρδευτική περίοδο 2017