Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ Η ΕΚΔΟΤΙΚΗ “ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ” ΜΠΟΜΠΟΛΑ

Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών στις 16.00 σήμερα, με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα αλλά και τις Alpha και Πειραιώς, βγαίνουν σε αναγκαστικό
πλειστηριασμό τα σήματα των εφημερίδων της «Πήγασος» του Φώτη Μπόμπολα, το Εθνος και το Εθνος της Κυριακής καθώς και η Ημερησία.
Τιμή εκκίνησης ως πρώτη προσφορά κατά την ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται για το Εθνος και το Έθνος της Κυριακής το ποσό των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων (2.355.000) ευρώ και για την Ημερησία το ποσό των τετρακοσίων εβδομήντα έξι χιλιάδων (476.000) ευρώ. 
Ως εγγύηση ορίζεται το 30% της τιμής πρώτης προσφοράς, δηλαδή για το Εθνος το ποσό των επτακοσίων έξι χιλιάδων πεντακοσίων (706.500) ευρώ και για την Ημερησία το ποσό εκατόν σαράντα δύο χιλιάδων οχτακοσίων (142.800) ευρώ.
Επίσης σε πλειστηριασμό βγαίνουν και οι συμμετοχές της εταιρίας με εξαίρεση του ποσοστού που αφορά το Mega:
Οι μετοχές του “Εθνους” που έχουν ενέχυρο οι τράπεζες πωλούνται έναντι 50.000 ευρώ, 16.446 μετοχές του πρακτορείου “Ευρώπη” πωλούνται έναντι 156.000 ευρώ, της “ΜΕΛΛΟΝ GROUP ΑΕ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ” 20.000 ευρώ, της “ PEGASUS MAGAZINE PUBLICATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ” 20.000 ευρώ, το 50% του κεφαλαίου της εκτυπωτικής “Ίρις” 1.000.000 ευρώ , οι μετοχές της εταιρείας τηλεοπτικών παραγωγών “ΑΝΩΣΙΣ” εναντι 20.000 ευρώ και οι μετοχές της “ΠΗΓΑΣΟΣ INTERACTIVE “, έναντι 20.000 ευρώ.

http://www.mikrometoxos.gr/