Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βάμβακος Πιερίας 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Βάμβακος Πιερίας 2017