Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

Κάποιοι συνεταιρισμοί αναπτύσσονται, επενδύουν και το μέλλον τους διαγράφεται ευοίωνο...

Εορδαία: Νέος εξοπλισμός για τον Αγροκτηνοτροφικό Συνεταιρισμό
Θεριζοαλωνιστικό  μηχάνημα αποκτά ο Αγροτικός – Αγροκτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Εορδαίας, αξίας 260 χιλιάδων Ευρώ, εξυπηρετώντας τις ανάγκες
των μελών του, κατάλληλο για τον θερισμό σιταριού, καλαμποκιού, και ηλίανθου. 
Το 2010 η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Εορδαίας, είχε υποβάλει πρόταση χρηματοδότησης  στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μέσω του προγράμματος του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης, για την κατασκευή ενός ξηραντηρίου στο Ανατολικό, εγκρίθηκε, αλλά το ποσό δεν εκταμιεύτηκε ποτέ. 
Επτά χρόνια αργότερα, ο Αγροτικός- Αγροκτηνοτροφικός  Συνεταιρισμός Εορδαίας, επαναδιατύπωσε νέα πρόταση που έγινε αποδεκτή και σήμερα δημοσιοποιείται η σχετική προκήρυξη με καταληκτική ημερομηνία την 27η Ιουλίου ενώ, εκτιμάται ότι το μηχάνημα θα παραλειφθεί τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Την λειτουργία του θα υποστηρίζουν ένας χειριστής και δύο  οδηγοί για τα σιλό που θα προσληφθούν από τον Συνεταιρισμό ως εποχιακό προσωπικό
ΕΡΤ ΚΟΖΑΝΗΣ- ΣΥΝΤΑΞΗ: Μαίρη Κεσκιλίδου
http://www.ert.gr/