Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 23-5-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. στις 23-5-2017

Πρόσκληση 23-05-2017.pdfΣυνοδευτικό υλικό 2.pdfΣυνοδευτικό υλικό 3.pdf