Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ στην Ιταλία με πρόγραμμα Erasmus+

      Τα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ συμμετέχουν ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 με τίτλο: " Reversed Roles at School: Flipped Classroom and
Learning Through Teaching" διάρκειας δύο ετών. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε η δεύτερη διακρατική συνάντηση εργασίας στην πόλη Μοντεφιασκόνε της Ιταλίας με τη συμμετοχή και των υπολοίπων εταίρων, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Λιθουανίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Ουγγαρίας. Η συνάντηση είχε ως στόχο την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και μαθητών πάνω στις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο της εφαρμογής των “flipped classrooms”.

      Η επόμενη συνάντηση έχει οριστεί για τον ερχόμενο Ιούνιο στην Κατερίνη, στα Εκπαιδευτήρια ΠΛΑΤΩΝ με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών από τις επτά εμπλεκόμενες στο πρόγραμμα χώρες. Τους μαθητές συνόδευσαν ο Διευθυντής Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων ΠΛΑΤΩΝ, Καπέτης Ευάγγελος και ο εκπαιδευτικός, Μιχαηλίδης Θωμάς.