Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΖΗΜΙΑΣ Από παγετό

Το διάστημα 21-22 Απριλίου 2017 σημειώθηκε παγετός που έπληξε δενδρώδεις
καλλιέργειες (ακτινίδια) στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βέροιας.

Οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες επλήγησαν καλούνται να καταθέσουν δηλώσεις, έως την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, στο γραφείο 3 του Δήμου Βέροιας, στον κ. Σιδηρόπουλο Αθανάσιο

Ο ανταποκριτής
Αθανάσιος Σιδηρόπουλος