Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017

Αναγγελία ζημιών από παγετό για την Δ.Κ. Αιγινίου & Τ.Κ. Καταχά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
ΕΛ.Γ.Α.


Οι παραγωγοί της Δ.Κ.Αιγινίου και της Τ.Κ.Καταχά που έχουν υποστεί ζημιές σε καλλιέργειες ακτινιδιάς από τον
ΠΑΓΕΤΟ 20 και 21 Απριλίου 2017 και
την ΑΝΕΜΟΘΥΕΛΛΑ 22 Απριλίου 2017,
παρακαλούνται να προσέλθουν στο Δημοτικό κατάστημα Αιγινίου για τη συμπλήρωση των δηλώσεών τους,
το  αργότερο μέχρι  τις
8 Μαΐου 2017, ημέρα Δευτέρα,

έχοντας μαζί τους αντίγραφο της δήλωσης καλλιέργειας (Ο.Σ.Δ.Ε.).

Για τα λοιπά καρποφόρα δένδρα, θα πρέπει να επικοινωνούν προηγουμένως με την ανταποκρίτρια στο τηλέφωνο 2353350126, για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας.