Δευτέρα, 3 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ: Μεταστέγαση ΚΕΠ Μακροχωρίου

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η μεταστέγαση του ΚΕΠ 938 Δήμου
Βέροιας στο Μακροχώρι από ενοικιαζόμενο κτήριο στο ισόγειο του πρώην Δημαρχείου Αποστόλου Παύλου, με ταχυδρομική διεύθυνση Αριστοτέλους 100, 59033, Μακροχώρι Ημαθίας και νέα τηλέφωνα επικοινωνίας 2331351922, 2331351923 και FAX 2331350924.

               

ΜΕΔ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΥΛΙΔΟΥ