Παρασκευή, 7 Απριλίου 2017

Προκήρυξη Παραχώρησης Θέσεων Περιπτέρων σε Α.Με.Α., Πολύτεκνους και Πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Προκήρυξη Παραχώρησης Θέσεων Περιπτέρων σε Α.Με.Α., Πολύτεκνους και Πολεμιστές Κύπρου στο Δήμο Πύδνας – Κολινδρού