Τετάρτη, 27 Αυγούστου 2014

Συνεδριάζουν αύριο το δημοτικό συμβούλιο και η οικονομική επιτροπή δήμου ΠύδναςΚολινδρού

Πρόσκληση  Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, καλείστε όπως παραστείτε στη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγινίου την 28η του μήνα Αυγούστου έτους 2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


1.    Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου «Αποχέτευση Μεθώνης και Ν. Αγαθούπολης». (Εισήγηση κ. Δήμαρχος – κ. Δ. Καραμέλλιος).

2.    Απολογισμός ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. 2013 (Εισήγηση κ. Γ. Καλύβας).

            Η Πρόεδρος του Δ. Σ.

                                          

                                                                                        Μαρία Βουλκίδου


Διαβάστε τις προσκλήσεις παρακάτω

Πρόσκληση Συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 29/08/2014