Πέμπτη, 12 Ιουλίου 2018

Ε.Π.Σ. ΠΙΕΡΙΑΣ: Παράταση και Διευκρινήσεις για την Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Παράταση και Διευκρινήσεις για την Πράξη Συναίνεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο...