Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Η Επιτροπή Αγώνα εργαζομένων με κοινωφελή προγράμματα στα πρώην «hotspots» του Δήμου Κατερίνης απευθύνει δημόσιο κάλεσμα

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΛΕΣΜΑ
Η Επιτροπή Αγώνα εργαζομένων  με κοινωφελή προγράμματα στα πρώην  «hotspots»
του Δήμου Κατερίνης απευθύνει δημόσιο κάλεσμα σε όλους τους φορείς (συνδικάτα, σωματεία, συλλόγους, επιτροπές κλπ) για συμπόρευση και κοινή δράση.


Τα αιτήματά μας δεν αφορούν μόνο τη δική μας περίπτωση. Ούτε και έχουν ημερομηνία λήξης. Αφορούν το σύνολο των εργαζομένων, των απασχολούμενων υπό καθεστώς ελαστικών σχέσεων  εργασίας, των ανέργων, των συνταξιούχων, των γυναικών κλπ.
Ο κοινός αγώνας που δίνουμε με τους συναδέλφους που εργάζονται με το ίδιο κοινωνικό πρόγραμμα σε Λέσβο, Σάμο και Δωδεκάνησα, είναι  μέρος του συνολικού και  διαρκούς αγώνα των εργαζομένων όλης της χώρας για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Όταν το δικαίωμα στην εργασία «μοιράζεται» στο λαό και τη νεολαία σε δόσεις δίμηνων, πεντάμηνων, οκτάμηνων… προγραμμάτων, το αποτέλεσμα είναι η  ανακύκλωση της ανεργίας, η φτώχεια και η εξαθλίωση.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!
Ενώνουμε τη φωνή μας με την κοινή ανακοίνωση των Ε.Κ Λέσβου, Σάμου και Β. τμήματος Δωδεκανήσου  όπου εργάζεται  το μεγαλύτερο μέρος των συναδέλφων μας  σε «hotspots».
Καλούμε όλους τους φορείς  των εργαζομένων να πάρουν  θέση πάνω στα αιτήματά μας δημόσια.

ZHTAME:
1)Να ανανεωθούν ΆΜΕΣΑ οι συμβάσεις εργασίας  όλων ανεξαιρέτως των εργαζομένων στα «hot spot»  της χώρας  που εργάζονται με την πρόσκληση  6 του   2016 του ΟΑΕΔ.
Ομοίως καί για όσους από τους  παραπάνω  τοποθετήθηκαν σε άλλους τομείς δραστηριοτήτων των Δήμων μετά από μετακίνηση των προσφύγων που φιλοξενούνταν  αρχικά σ’εκείνες τις περιοχές.
Να συνεχίσουν να εργάζονται σε αυτές τις θέσεις έως ότου να ξαναλειτουργήσουν «hot spots» στις εν λόγω περιοχές.

Να ληφθεί ειδική μέριμνα για όσους έχουν μετακινηθεί και μετεγκατασταθεί  είτε βρίσκονται τοποθετημένοι σε «hot spot» είτε εργάζονται πλέον σε τομείς των Δήμων.
Α)Είτε με τη διατήρηση του επιδόματος μετεγκατάστασης προσαυξημένου στο ύψος των πραγματικών αναγκών
Β)Είτε με τη μεταφορά τους στους Δήμους των περιοχών όπου διαμένουν μετά από ειδική πρόβλεψη που θα ενσωματώνεται στην νομοθεσία.

2)Να δοθεί Επίδομα Αδείας, Δώρο Χριστουγέννων και Πάσχα σε όλους  και να αναγνωρισθεί μισθολογικά η προϋπηρεσία τους.

3)Να προβλεφθεί η παροχή κατάλληλου χώρου για το προσωπικό και να εξασφαλιστεί η δωρεαν μετακίνηση όλων των εργαζομένων.
4)Να οριστεί το ποσό των 751 ΕΥΡΩ ως κατώτερος μισθός για όλους τους εργαζόμενους χωρίς ηλικιακές διακρίσεις.

5) Να καταργηθεί κάθε μορφή ελαστικής σχέσης εργασίας και τα προγράμματα ανακύκλωσης της ανεργίας.

6)Να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ώστε να διασφαλιστεί με νόμο το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους και όλες ανεξαιρέτως πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και με μισθούς που να ανταποκρίνονται στις  απαιτήσεις των σύγχρονων αναγκών του λαού και της νεολαίας.

Επιτροπή Αγώνα εργαζομένων με κοινωφελή προγράμματα Ν.Πιερίας.