Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους,χείμαρους & στα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραποτάμους,χείμαρους & στα λοιπά ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ.