Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ενημέρωση σχετικά με τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στους μηχανογραφημένους πίνακες με τα πορίσματα δηλώσεων ζημιάς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ενημέρωση σχετικά με τις παρατηρήσεις που αναγράφονται στους μηχανογραφημένους πίνακες με τα πορίσματα δηλώσεων ζημιάς