Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Κοινοποίηση εργασιών εκσκαφής στα Ρυάκια, για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Κοινοποίηση εργασιών εκσκαφής για τη χορήγηση δικαιώματος διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών