Τετάρτη, 12 Απριλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ - 1η συλλογή των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΕΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1ΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017

Στις 29 Μαΐου & 30 Μαΐου 2017, θα πραγματοποιηθεί η 1η συλλογή των κενών συσκευασιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα παρακαλούνται να παραδώσουν τους ειδικούς σάκους συλλογής, στα σημεία και στις ώρες που εξυπηρετούνται.

Το πρόγραμμα της συλλογής έχει ως εξής :

ΔΕΥΤΕΡΑ 29/05/2017
α/α
ΩΡΑ
ΣΗΜΕΙΟ
1
8:00 – 8:30
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ, κεντρική πλατεία.
2
8:45 – 9:45
ΡΑΧΙΑ, κεντρική πλατεία
3
10:15 – 11:45
Α.Σ. ΑΛΙΑΚΜΟΝΑΣ, σε χώρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού
4
12:00 - 13:00
ΒΕΡΓΙΝΑ, κεντρική πλατεία
5
13:30 – 14:00
ΣΦΗΚΙΑ, κεντρική πλατεία
6
14:15 – 15:00
ΡΙΖΩΜΑΤΑ, κεντρική πλατεία

ΤΡΙΤΗ 30/05/2017
α/α
ΩΡΑ
ΣΗΜΕΙΟ
1
8:00 – 9:00
ΠΑΤΡΙΔΑ, πλησίον γηπέδου.
2
9:30 – 10:30
ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, πλησίον κοιμητηρίων
3
11:00 – 12:30
Α.Σ. VENUS, παράπλευρος χώρος εκτός εγκαταστάσεων
4
13:00 – 14:00
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ, κεντρική πλατεία
5
14:15 – 14:45
ΔΙΑΒΑΤΟΣ, κεντρική πλατεία
6
15:00 - 15:30
ΚΟΥΛΟΥΡΑ, κεντρική πλατεία
7
16:00 - 17:00
Α.Σ. ΜΕΣΗΣ, σε χώρο του αγροτικού συνεταιρισμού
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις απευθυνθείτε στο Δήμο Βέροιας, στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, τηλέφωνο επικοινωνίας 2331350615

Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος – Πολ. Προστασίας –
Ζωικής Παραγωγής – Προστασίας και Περίθαλψης Αδέσποτων Ζώων
Παπαδόπουλος Βασίλειος