Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Πίνακες αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εισαγωγής πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. στη Σχολή Ανθυποπυραγών με κατατακτήριες εξετάσεις.

Κυρώθηκαν χθες 29 Μαρτίου 2017 οι πίνακες αποτελεσμάτων του διαγωνισμού εισαγωγής πτυχιούχων Ανώτατων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, για το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017, με κατατακτήριες εξετάσεις.

Αναλυτικά την απόφαση θα βρείτε εδώ.