Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση για τη χορήγηση αδείας για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση για τη χορήγηση αδείας για την κατάληψη κοινόχρηστων χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων