Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2017

Προσλήψεις 384 ατόμων στη ΔΕΗ (προκηρύξεις)

Σε προσλήψεις 382 ατόμων θα προχωρήσει η ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, στη Φλώρινα, στη Μεγαλόπολη στη Σύρο και τη Ρόδο.
Κάντε κλικ στους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις θέσεις.
Επιπλέον, ο ΑΣΠ Σύρου ενδιαφέρεται για την πρόσληψη ενός  έκτακτου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της μονάδας.
Τέλος, Ο ΑΣΠ της ΔΕΗ, που εδρεύει στην Σορωνή ανακοινώνει την πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) για εξήντα (60) ημερομίσθια, ενός ατόμου για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών.