Πέμπτη, 16 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων για τον μήνα Φεβρουάριου του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Απολογισμός Εσόδων - Εξόδων για τον μήνα Φεβρουάριου του ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ.