Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Πρόσκληση τακτικής συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. στις 20-3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Πρόσκληση τακτικής συνεδριάσεως μελών Δ.Σ. ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. στις 20-3