Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Η Σοφία Μαυρίδου σε ενημερωτική ημερίδα

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αποστολέα του μηνύματος.... Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ
 Η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΚΜ, κ. Σοφία Μαυρίδου,  σε ενημερωτική ημερίδα με θέμα την  «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε περιφέρειες και δήμους της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»

Προτάσεις για την υιοθέτηση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, κατέθεσε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου, που συμμετείχε στην ενημερωτική  ημερίδα του έργου «Εξειδίκευση του πρότυπου Συστήματος Ένταξης της Ισότητας των Φύλων (Σ.Ε.Ι.Φ.) σε περιφέρειες και δήμους της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» , που διοργάνωσαν  η  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών και η Ένωση Εταιριών «ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ – EUROPEAN PROFILES A.E.» υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης , την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η κ. Σοφία Μαυρίδου, εκπροσώπησε την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με την ιδιότητα της Θεματικής Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού αλλά και ως Αναπληρωματικό Μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των δύο Φύλων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.


Μέσα από το χαιρετισμό, που  απηύθυνε, επεσήμανε ότι η  Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, και στην επόμενη περιφερειακή θητεία, έχει προβλέψει στο στρατηγικό της σχεδιασμό,  παρεμβάσεις που θα στοχεύουν στην πρόληψη και καταπολέμηση της ανεργίας και στην προώθηση ίσων ευκαιριών για όλους- όσον αφορά την πρόσβαση στην περιφερειακή και τοπική αγορά εργασίας- καθώς και δράσεις ανάπτυξης υπηρεσιών φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων, ως συνοδευτικές δράσεις για τις γυναίκες που θέλουν και επιθυμούν να μπουν αλλά και να παραμείνουν στον παραγωγικό, οικονομικό ιστό των τοπικών κοινωνιών, αλλά και στην ισότιμη και ισόνομη εκπροσώπηση των γυναικών στους θεσμικούς φορείς άσκησης πολιτικής.

«Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, όπου οι γυναίκες υφίστανται περισσότερο τις δυσμενείς και αρνητικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, τώρα ίσως από ποτέ άλλοτε, η αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού τους, η άρση των, σε βάρος τους, ανισοτήτων και η διασφάλιση κοινωνικής ισορροπίας και συνοχής, προβάλλει ως άμεση προτεραιότητα και υποχρέωση της σύγχρονης πολιτείας», τόνισε η  Θεματική Αντιπεριφερειάρχης  Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΚΜ, συμπληρώνοντας ότι ο ρόλος της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης είναι καθοριστικός στη δημιουργία  μιας κοινωνίας,  που θα χαρακτηρίζεται από αλληλεγγύη, δικαιοσύνη και ισότητα.

Η κ. Σοφία Μαυρίδου ανέφερε ότι η ισότιμη συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις σφαίρες της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, αποτελεί αναμφισβήτητα βασική αρχή της δημοκρατίας  με θεμελιώδη αξία, η οποία στοχεύει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού κάθε τόπου. « Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί κατά τα τελευταία χρόνια, με βάση τα στατιστικά στοιχεία, οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται στα κέντρα λήψης αποφάσεων, παρόλο που αποτελούν την πλειοψηφία του εκλογικού σώματος, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη χρόνου λόγω των πολλαπλών ρόλων που καλούνται να επιτελέσουν οι γυναίκες, είτε με την ιδιότητα της μητέρας, της συζύγου είτε της εργαζόμενης και του ανθρώπου που έχει αναλάβει να προσέχει τους ηλικιωμένους γονείς του και αφετέρου οι προκαταλήψεις, που έχουν βαθιές ρίζες στην ιστορική και κοινωνική αντίληψη περί παραδοσιακών ρόλων ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες», είπε κ. Μαυρίδου.

Όπως, ενημέρωσε η Θεματική Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της ΠΚΜ, σύμφωνα με τον ορισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης, «Η ένταξη της διάστασης του φύλου αποτελεί την (ανα)διοργάνωση, τη βελτίωση, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση των πολιτικών διαδικασιών, ώστε η προοπτική της ισότητας των φύλων να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές, σε όλα τα επίπεδα και στάδια, από τους δρώντες στην εφαρμογή πολιτικών».

Η διαδικασία της ένταξης της διάστασης του φύλου, πρόσθεσε η κ. Μαυρίδου  καλύπτει το σχεδιασμό πολιτικών, τη λήψη αποφάσεων,  την πρόσβαση σε πόρους, τις διαδικασίες και πρακτικές,  τη μεθοδολογία, την υλοποίηση  και την παρακολούθηση και αξιολόγηση.

Το Πρόγραμμα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87Α) είπε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, προβλέπει την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των διευρυμένων Δήμων σε θέματα πολιτικών ισότητας των φύλων, οι οποίες αποτελούν πλέον ρητή αρμοδιότητά τους με τη δημιουργία υπηρεσιακών μονάδων, με αντικείμενο την Κοινωνική Πολιτική και την Πολιτική Ισότητας των Φύλων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 97 (του «Καλλικράτη»), αλλά και Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας των Φύλων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 186Α (του «Καλλικράτη»).

«Εξετάζοντας τη διαχρονική εξέλιξη της διαφοράς των ποσοστών απασχόλησης ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, συνάγεται ότι στην Ελλάδα η διαφορά στα ποσοστά απασχόλησης ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες βαίνει διαχρονικά μειούμενη» δήλωσε  η κ. Σοφία Μαυρίδου, υπογραμμίζοντας ότι η μικρή και αργά αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας και ειδικότερα στην απασχόληση, αφενός σημαίνει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της γυναικείας απασχόλησης στη χώρα μας, αφετέρου υπονοεί ότι για να αυξηθεί η γυναικεία απασχόληση επιβάλλεται η λήψη ολοκληρωμένων ενεργητικών μέτρων για την άρση των εμποδίων, προκαταλήψεων, διακρίσεων και αλλαγής ατομικών συμπεριφορών ,έτσι ώστε οι γυναίκες να μπορέσουν να προωθηθούν στην απασχόληση.