Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

Ζητούμενο η μακροχρόνια Στρατηγική, η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα για συνεργασία και η άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων έτσι ώστε να αποτελέσουν οι εξαγωγές το «όχημα»

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αποστολέα του μηνύματος.... ΣΕΒΕ
Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, Δρ. Κυριάκος Λουφάκης συμμετείχε στην πρώτη συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ AE»,  η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 17
Ιουλίου 2014, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στην τοποθέτηση του ο Δρ. Λουφάκης εστίασε στην ανάγκη για μακροχρόνια στρατηγική και δέσμευση του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και στην ανάγκη για άμεση ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, έτσι ώστε να αποτελέσουν οι εξαγωγές το «όχημα» για βιώσιμη έξοδο από την κρίση.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ αναφέρθηκε εκτενέστερα στο μεγαλύτερο πρόβλημα των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων σήμερα, που έχει «φρενάρει» τη δυναμική τους, τηνέλλειψη ρευστότητας και την απουσία κεφαλαίων κίνησης. Μάλιστα, πρόσθεσε ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της υφιστάμενης κατάστασης στην αγορά σήμερα, είναι το γεγονός ότι υπάρχει ένας μεγάλος όγκος σχολάζουσας παραγωγικής δυναμικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων σήμερα – ακόμα και των εξαγωγικών-  υπολειτουργεί και υπάρχουν επενδύσεις και υποδομές, οι οποίες αξιοποιούνται στο ελάχιστο, λόγω της έλλειψης των αναγκαίων κεφαλαίων κίνησης.

Δεδομένο, χαρακτήρισε ο Δρ. Λουφάκης, και το σημαντικό κενό χρηματοδότησης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, ενώ σε αυτό το σημείο τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης νέων εναλλακτικών μηχανισμών και πηγών χρηματοδότησης,σχολιάζοντας ότι εργαλεία όπως το Enterprise Greece μπορούν και πρέπει να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις, προκειμένου να ενισχύσουν ουσιαστικά τις εξαγωγικές επιχειρήσεις.

Ο Δρ. Λουφάκης επεσήμανε ότι ο ΣΕΒΕ πάντα ήταν υπέρμαχος και ζητούσε τη  δημιουργία μίας δομής η οποία θα διαδραματίζει κεντρικό ρόλο για την κατάρτιση και υλοποίηση μίας στοχευμένης στρατηγικής εξωστρέφειας. Παράλληλα, τόνισε ότι μέσα από αυτή τη νέα δομή, θα πρέπει να υπάρξει σημαντική εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανώντου κράτους, πόροι οι οποίοι θα πρέπει να κατευθυνθούν στις δράσεις εξωστρέφειας.

Κρίσιμη χαρακτήρισε, επίσης, ο Δρ. Λουφάκης την αναβάθμιση της παρουσίας των γραφείων του οργανισμού στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από έντονη εξωστρέφεια, διαθέτοντας ένα κρίσιμο πλήθος εξαγωγικών επιχειρήσεων, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχουν έτοιμες υποδομές για να φιλοξενήσουν τον οργανισμό.

Τέλος, ο Πρόεδρος του ΣΕΒΕ, τόνισε ότι ο οργανισμός θα πρέπει να αποτελέσει το κέντρο εκπόνησης, υλοποίησης και εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής Εξαγωγών- την οποία ο ΣΕΒΕ με συνέπεια υποστηρίζει εδώ και χρόνια - έτσι ώστε να αυξηθεί στο μέγιστο η αποτελεσματικότητά της. Οι προτεραιότητες και το πλάνο δράσης του οργανισμού θα πρέπει να περνάνε, να επικαιροποιούνται και να συναποφασίζονταιμέσα από τη συμβουλευτική επιτροπή, ενώ η ουσιαστική συνεργασία των ιδιωτικών φορέων θα πρέπει να αφορά όλους τους τομείς δράσης του νέου οργανισμού, ώστε να αναπτυχθούν χρήσιμα εργαλεία για τη στήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων. Ο ΣΕΒΕ διαθέτει πολύ μεγάλη τεχνογνωσία και έχει τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στις δράσεις του Enterprise Greece.