Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014

Γιώργος Γκαϊντατζής από τη Μεθώνη: Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα Δημοτικά θεσμικά συλλογικά όργανα με σοβαρή, δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αποστολέα του μηνύματος.... ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Γιώργος Γκαϊντατζής στη Μεθώνη:
«Δημοτικό Συμβούλιο και άλλα Δημοτικά θεσμικά συλλογικά όργανα με σοβαρή, δημοκρατική και αποτελεσματική λειτουργία»


  Η Μεθώνη είχε σειρά για προεκλογική συγκέντρωση.  Ο Γιώργος Γκαϊντατζής διατύπωσε συνοπτικά τους άξονες και τις αρχές που πρέπει να λειτουργήσει ο Δήμος την επόμενη πενταετία και επικέντρωση στην αρχή της ομιλίας σε θέματα των συλλογικών οργάνων.
Διαπίστωσε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θυμίζει «καφενείο» με χρονοτριβή, με επαναλήψεις, χωρίς υλοποίηση κανονισμού λειτουργίας που αν και υπάρχει- δεν εφαρμόζεται με ευθύνη της διοίκησης.  Το ίδιο ισχύει και για τα άλλα συλλογικά όργανα (Οικονομική επιτροπή, Επιτροπή ποιότητας ζωής, Επιτροπή διαβούλευσης κ.λπ.) που ούτε μαθαίνουν οι Δημότες για τις συνεδριάσεις τους, ούτε δημοσιεύονται ολοκληρωμένα οι αποφάσεις τους.
Επόμενες ομιλίες στην Ν. Αγαθούπολη και Καταχά στις 16/5/14.

ΒΟΡΕΙΑ ΠΙΕΡΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Γκαϊντατζής
bpieria.blogspot.gr