Πέμπτη, 24 Απριλίου 2014

Και ο Νίκος Βραχνός υποψήφιος με τον Άλλο Δρόμο

Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον αποστολέα του μηνύματος.... Γραφείο τύπου Δημοτικού Συνδυασμού
Άλλος Δρόμος για τον Δήμο Κατερίνης
Στο ψηφοδέλτιο του συνδυασμού «Άλλος Δρόμος» συμμετέχει ως υποψήφιος σύμβουλος για
την τοπική κοινότητα Μοσχοποτάμου ο Νίκος Βραχνός, υπάλληλος του ΕΟΠΥΥ.