Τρίτη, 23 Ιανουαρίου 2018

Εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 στην Κατερίνη

Πρόσκληση για την εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή
26 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 13.00 μ.μ. για την έναρξη της Τ.ΟΜ.Υ.  (Τοπική Ομάδα Υγείας) Κατερίνης (κτίριο επί της οδού Παναγιώτη Κανελλοπούλου 1, είσοδος Τ.ΟΜ.Υ. έναντι Τ.Ε.Ι. Κατερίνης).