Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Βερμίου της Δ.Ε. Βέροιας

Στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr/Ενημέρωση/Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων/Δημοσιοποιήσεις Περιφερειακού
Συμβουλίου) και του Δήμου Βέροιας (www.veria.gr) αναρτήθηκε η Ανακοίνωση - Πρόσκληση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας που αφορά που αφορά στην «Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου Βερμίου της Δ.Ε. Βέροιας, Π.Ε. Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ανήκει στην υποκατηγορία Α1 της  6ης ομάδας «Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπτυξης κτιριακού αθλητισμού αναψυχής» με α/α 07», Φορέας του έργου : «Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Σελίου (Ε.Χ.Κ.Σ.) Ν.Π.Δ.Δ. – ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ», προς ενημέρωση των πολιτών.
Διατύπωση γνώμης έως τις 03/08/2017, υποβάλλοντας το έντυπο Δ11, στα γραφεία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας – Πολιτικής Προστασίας, (Μητροπόλεως 55 – 4ος όροφος) ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο garani@veria.gr.


Ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας – Ανακύκλωσης – Περιβάλλοντος - Πολιτικής Προστασίας –
Ζωικής Παραγωγής – Προστασία & Περίθαλψης Αδεσπότων ΖώωνΠαπαδόπουλος Βασίλειος