Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Οδηγός έναρξης λειτουργίας οικονομικών δραστηριοτήτων (άδειες λειτουργίας καταστημάτων) με τη διαδικασία της γνωστοποίησηςτου Ν. 4442/2016, όπως αυτή εξειδικεύεται στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ο Οδηγός αυτός απευθύνεται σε επιχειρήσεις που είναι έτοιμες να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους και η δραστηριότητά τους εμπίπτει στη διαδικασία της
γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016, όπως αυτή εξειδικεύεται στις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.
Επιπλέον, απευθύνεται σε υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες που λειτουργούν έχοντας λάβει κατά το παρελθόν «άδεια λειτουργίας» και οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν μεταβολές των στοιχείων της δραστηριότητάς τους ή να διακόψουν τη λειτουργία τους.