Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση και χρηματοδότηση πράξεων του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού"

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο με τίτλο "Υπηρεσίες υποστήριξης στην ωρίμανση και χρηματοδότηση πράξεων του Δήμου Πύδνας - Κολινδρού"
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdfΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ.pdfΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.pdfΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.pdfΤΕΥΔ Υπηρεσίες τεχνικής υποστηρίξης 2017.doc