Τρίτη, 6 Ιουνίου 2017

Τελετή Αποφοίτηση του Perrotis College της τάξης 2017