Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

Ψηφιοποίηση Αρχείου Σχολής Γονέων - Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης

 Αγαπητοί φίλοι, Μετά από πολύ προσπάθεια και κόπο σας ενημερώνουμε ότι Ψηφιοποιήθηκε ένα μεγάλο μέρος από τις  παλαιότερες ηχητικές (από κασέτα)
ομιλίες της 1ης δεκαπενταετίας 1989-2003 της Σχολής Γονέων Κατερίνης. Ετσι λοιπόν αυτός ο πνευματικός μας θησαυρός είναι διαθέσιμος μέσα από την ιστοσελίδα μας. ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ τον.  • 66 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/Cqli3brejZM/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=6_mvo0IbjNXXbsC7H7sB5KwUVCo 1:35:16
  • 96 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/zhK96q4Y4Kw/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=d20gFNztKwykAUhoSnpLeiLofAA 1:34:54
  • 29 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/LnM1L7k0CnI/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCZRpb1FH09tY6VQtvo5puFjbCPNw 1:33:41
  • 31 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/qakJ3ET0jAo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=TqCpScpP3yISZ51iY5X2vnKYYy8 1:24:06
  • 11 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/X4THDGP-EU8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCfDxm97Hxm9_AscdLm82L8dGcH-g 1:15:51
  • 15 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/qHXgjmH7aGg/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=EKo8GborTvJKDjhfmWQ_1DRoHi0 1:31:24
  • 58 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

  • 14 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/sKahIVVLWd4/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=YpUlg9P6p-mO52Bfbm71ZPB_C4E 1:07:45
  • 5 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/8ujV87LtS98/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=zI7kBsKudaeZfILOmrs-HvKiN7U 1:32:47
  • 5 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/lfRvzTJYLQs/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLBX_f7t-zD3h7nwsTZXBuAWtSeeQA 1:14:09
  • 28 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/dh8BrGEnITQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=bIYDT_UNWSu6mVqJ6rbVNzNRocI 1:14:35
  • 18 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/nEW12TI6PFE/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCmDpfSjcHiQhZKifBFW_hwA6YjNg 1:24:28
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/WKXRY7QfHXo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=WHMJbIunMFw7rfoz2hsuC1U-l0s 1:31:58
  • 29 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/9KTLHdZ12bY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLBqSe-2PMRmkX289TJp-5wUfTSMsg 1:35:25
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/8SdQ0QqovuY/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=xnL1N_UqF80v6dbElpoDWUITBG0 1:36:17
  • 6 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/fvKVVfGXSmA/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLBUTxAWlZ5BvJLudRLVmY11QnyMHw 1:37:39
  • 14 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/tk_YZD3B8G0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=hZxtsTagRBx1nwW-3FMtPO9UHWA 1:09:42
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/IWym-3vgSBc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLDDZDlp9tNce16LY_HGEh1C3T9_Dw 1:05:45
  • 7 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/RN0-B0rFWT8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=4lzvpXjDOmWDFr0e0XegsycwlSY 1:21:37
  • 7 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/c3YzgT_--Ac/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=oOATLCm_XRbu7ZervWQpO_WORFs 1:25:04
  • 10 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/7NjbN6yfn3I/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLBiL7kuypSestP2nNb70FDELa0aJQ 1:08:36
  • 8 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/sJCyB20ZIQA/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=bYhFW8UEbORpAF7774GwQZKDfx8 1:37:17
  • 5 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/4yOeZLwnLhU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Ua_Q93mCuDWIb5xam0P617mGSOs 1:39:31
  • 10 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/nEKl7Hc-X1M/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=wL23sPbwX-kBa1eT0w2grlkaXMA 1:34:11
  • 18 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/gd-WUfo0I48/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=xokezQD2aKX1ITbOJZbBzdRdWVw 1:32:51
  • 15 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/78VzvkKSPno/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=TTvX_FGFuONWrCRlOFMxuzbLmio 1:39:26
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/stkGnHXAFJU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=eNgCDBTTxe4zQazKk_CpH_3fMAI 1:11:27
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

  • 14 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/_zHynonu9Ag/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=lZbz8EAKNIC0q6GH56Y-airdO_M 1:11:18
  • 2 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/aNNwMsl0mZM/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLD1jcZn5sDl4ucSDkmKgWLxiHmWfg 1:11:42
  • 7 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/HuWs-FiE2ls/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=PrUVHfEGvJMhOjRZ6_MTWsYBtck 1:37:26
  • 27 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/5zMv3AAguUc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCHKg1jPSS_eVlEHofeMJX_vLgYkw 1:38:05
  • 10 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/kNfzRKlea6c/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=-cD_rkjHQBMblDHT0bEEGB5sbBY 1:28:19
  • 36 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

  • 16 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/9zR-rd5M9WY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCIvNLDtlDLAC2k1Ukhxrj-vTyvrw 1:03:38
  • 8 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/sCraKJsQ_7Y/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=ruUUHuJQwcEEG_djXKG-hgZLIes 1:37:46
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/uCM47cDXhgY/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=lrJSC1gwpxr3NnovAz09cE-8JYU 1:16:58
  • 9 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/QlHE6HbcjMc/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=hlz1AOU8qzKiT-aUDxzoErym_QY 1:32:39
  • 22 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/cvHXfBP3d4s/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=688dzf9i_JIn6_foUk0W34NgCI8 1:36:47
  • 18 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/5sRH4eXTQ-4/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=1ZhQbA2c-y1z4_8EPDJHnU7oTyg 1:22:36
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/0si-WooKtl8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=WFO6psw60YWrPti-p0Ejf4EV04w 1:21:12
  • 9 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/cHwonxzo3no/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=mJmRPS8jWW4NVaKacopyQ9sCEqA 1:35:04
  • 9 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/7XKh3pRSkUA/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=acCpOzGhuq_JiGBLr2wkx6JUCug 1:03:39
  • 14 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/dHUiNbWTsbw/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=GlVoHsiHwaek6lyxdYOu1I8mqfw 1:35:20
  • 9 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/P21g4MML7o8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCvwQPjkOvgm0B1LZ5g329ycQGikQ 1:36:04
  • 33 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/z8JL2FmsOcM/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Zf9hZMxZixnOMcqz1IdXU18l3P8 1:13:57
  • 28 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/x-Bi4ZZZaHk/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLADwkOr_lpQQvaHrlGiAfVjpnIJkw 1:21:18
  • 20 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/WoA-duhqEpo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=VXhbsHEoi0OyHbrRQBWEVywcQAI 1:28:25
  • 11 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/9Gr1dSkxhlE/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=CnFZKYB0ae1iLxSWolchodx-eLg 1:38:02
  • 11 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/t7QIFqzukwg/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=HW7JIAZpczvG_063SAm8L4eqE8g 1:37:25
  • 7 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/haiu4FeAMvo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=xMan0URR_ZEGvHjnT_cVj2ZPWfY 1:21:15
  • 8 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/hDUbluNs5t8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLArZJWkpkUKVA4uITEtfRos3t9GOQ 1:36:14
  • 8 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/oweXAnTumg8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCfm9nzVcScvL0u4_UZm_79ymnyUQ 1:37:07
  • 26 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/SoafVzhfYL8/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLBXGn0pSbE-FxS8jAfvZAORuj74EQ 1:36:23
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

  • 9 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/d7ImEcAdfUI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=RnBAVk-h1cCDTnbsYAvmF4Rc1L0 1:08:57
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/F86MTSJkw8M/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=rkhSiy1_OcjYE7d6bJysD9sAxJU 1:32:28
  • 3 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

  • 13 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/n-ks6qvIh-s/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLDuwDvMuu52s2FmAfvkhlXbt4P5lQ 1:35:06
  • 32 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/pg2vrtAC3JI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=YlcT8PS10gbpoE_9eUPfRPbCKVw 1:04:33
  • 9 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/nS50C2tzE-k/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=KvESAKJgPRBiCQsmHU5YQUptG2g 1:35:07
  • 63 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

  • 18 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

  • 7 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/MZJ3lJOGnIU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=EFiOvNzRBT80qwS3UmhCHe_kN8o 1:29:19
  • 14 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/0JEab6lYriI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=dYMuBhIZ4ljvzwGzrLCHWoDRpXM 1:39:37
  • 10 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/iWndow1FE9c/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=lmCQ2lNSyK0GjJjnJJQ0UcUBfxU 1:23:50
  • 37 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/VXdVWiHORz8/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=ExJU_Mfd5k3xJO25K94rTPFIu1s 1:37:38
  • 4 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/lNtAqqxTlFw/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Y0dSSi9ngUCdK6WBzL8L64VDOp4 1:35:39
  • 7 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/laJz1pCbjhk/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=8X5Sv1Z7_otVC1agL82ohjesnlg 1:19:12
  • 6 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/05KrR40D7e4/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=9tro2pcKr8lN5LYMJHX2GbxmbGo 1:04:16
  • 15 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/G13Sc5vf1p4/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=H9SsigC6MbuBVdQ1rgx2nESNfyc 1:35:26
  • 14 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/_HAyNtFl_DU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=_foEHyqu41FpzBhDUMn5go0m6ek 1:24:42
  • 38 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/RL5bq-JaMHY/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLC7Zrhzc_MGsBCR9KJeyTS4QziglQ 1:12:51
  • 35 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/5OFNhw5F1OU/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=mp-q5zEYxUkvtwUxlqqoxff8u1U 1:31:31
  • 26 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/J2txMPw95Uo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=ddTaV-ip7OPh8SObhqXSb_rHijI 1:37:49
  • 2 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/dVvrCAPY7z0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=PoH6V7FmN0zZ3W3R6j1YNSs21Rw 1:37:33
  • 7 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/_WuAntbkD5Q/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=YZ59H2258gkLOsz3UGrCwIiBwLA 1:13:52
  • 12 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/raDxNp4ZJHw/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=UkPm6BFbUeJYzbvrJqS9vQbpGho 1:23:50
  • 108 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/FUqLqCtiBD0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=846HjXnXLX2xJVsFsgEo10xFgmU 1:05:49
  • 10 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/ugOzk-G6p18/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=PW6wP5YScWyZm-EKdL64QiexfX8 1:25:15
  • 9 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/xjZcKTrZ2zM/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=vMdFYUhaoFD0rJxL2zb-_MWvpvM 1:37:15
  • 17 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/uvnP92y_Dds/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLDYCfNwuap0eVYNRM3PjMhzqv_rvQ 1:36:35
  • 13 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα

 • https://i.ytimg.com/vi/rgz4iILdLxk/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=Kdl1aIvZXUwoFKkrAssgudheEtY 1:37:52
  • 26 προβολές
  • Πριν από 1 εβδομάδα
 • https://i.ytimg.com/vi/WGKzRxk2UZI/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=OJ7PWVXZts54KARZVF4pc5c06iI 1:54:50
  • 20 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/r8aho_hEc4A/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=7M_HGqjKwSAD8qVUzL0TJVjFrW4 2:08:19
  • 18 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

  • 9 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/-22YGmZLxeg/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=3T1e2j7itD8Z4Ktr25o00i5Hlq0 1:37:52
  • 17 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/hMpAsixmkqE/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=91eVxP5CS-TjKbRdFQ-HJrmCVZk 2:00:47
  • 56 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/2Av7RLRs1w0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLALqih_qRO6eNvrM4cTH5b6nTARPw 2:01:38
  • 37 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες
 • https://i.ytimg.com/vi/oio8LxYik1E/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=0Uz5q52CYJDtq4bMPLUqc8eXbg8 1:27:45
  • 39 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/5dLBU8tf92g/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=LRDENuvQM6BT9N8M08JK5M8mepc 3:00:20
  • 19 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/auxe6fWpEds/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=iev9exXZfzNroOleov-oCAbSQlQ 2:00:25
  • 13 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/N5RBDwt_y9s/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=qQ3Uha-Pfq_rGf8Sxu1laCTp3lc 1:38:28
  • 31 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/QOJXBmxtVK4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCWsFdN2Zx-LhfbEnXbTBk6m-IETg 1:34:41
  • 42 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/w7C2tssd82U/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=IKV4opYh0IkYanjuNETQayqcDgs 1:04:38
  • 17 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες
 • https://i.ytimg.com/vi/KN6TuJXHd8k/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=19LGPqqtAr2DKs7MMgch9fNhY9Y 1:10:37
  • 43 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/0AaSWeZ5C9o/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLDBUjiI2mPMPPjTaLMzMOnh3Ya5rA 1:30:13
  • 13 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/p-ibm-dif4s/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=gJ_19xj08WEezh5Pj_CdJC-wkS8 1:53:30
  • 31 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/B6q4i7KdHvg/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=NANRC5ArOwtiIJ5ABN4sLE2ZgHA 1:39:03
  • 13 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/A1Q7HgiUT8Q/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=cViTyUiZHd2FATzHyrH3yKDr-Jk 1:14:57
  • 9 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/b-J7kQq6wD4/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=23cioNulZn_vTMTM9yDyzTgyVuM 1:35:37
  • 20 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες
 • https://i.ytimg.com/vi/DwlNfXDLgR4/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLDCFP3sZ0s7gawplHF1BiMDVpM0ZQ 1:27:40
  • 8 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/Q-kB_7aXslE/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=pXYQHduPnz5Afsm1B_43gdGWlS8 1:37:19
  • 9 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/gCmmq7uDJwY/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=8IdAViWraGT1J-uEUjEIQJxo_CY 1:38:42
  • 132 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/X_kCuydejkM/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=1mXfH39xrHH7tYfb0I9Kug6ok2w 1:37:40
  • 18 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/0YAesjFJoIo/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=FgpTiccVVMdtZFJt18sVrSSE22Q 1:12:08
  • 9 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/x8sTF3xdiUs/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=GWm58raDw7EhL33syq6DRtqbonA 1:15:33
  • 7 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες
 • https://i.ytimg.com/vi/aHhyf9sNeX0/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLBAUGJwh4e43hCImwYUyPzNEDlvwQ 1:42:00
  • 35 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/icLaHsWhCuQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=gqRuFJaEf7ucH3s5nbWMNyl-j-c 1:17:06
  • 48 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/5CtX4DJSgEE/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=bE3v8Zv05IveDTtMBzMobkPiK8c 1:34:58
  • 37 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/hb9KV1Rcn18/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=CVaz78qsPPDwCTOCwLzr6AYOANg 1:34:16
  • 10 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/lZSm4-mXoDs/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=y_j7cezRCBXm3UavDrVQRLynMZY 1:37:20
  • 19 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/L2fMExW43lc/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=XvyrM1GocVTS2N3IFfO5KaLiF3o 1:14:54
  • 18 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες
 • https://i.ytimg.com/vi/3iyVlfVpMIQ/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=0cCa_rLZ6L9ZWo1ttIJF5Rg3Mno 1:37:57
  • 31 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/wPTfGtWTCOc/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLDIV7PZrePuBHsE_wLDmgteMgh0Sw 1:32:16
  • 6 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/hW-1P4WtsWA/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=7WhV7Pb9Qjm6y19Q7slv7sA_mw0 1:37:43
  • 36 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/mZKmQ0cey2A/hqdefault.jpg?sqp=-oaymwEWCMQBEG5IWvKriqkDCQgBFQAAiEIYAQ==&rs=AOn4CLCf0kcZaw3LJaiG7LhJvdLaitAoEw 1:27:49
  • 13 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

 • https://i.ytimg.com/vi/LytpGDLBEB0/hqdefault.jpg?custom=true&w=196&h=110&stc=true&jpg444=true&jpgq=90&sp=68&sigh=6H7Phe4eR0pJjKMLGDEo_LxE-z4 1:37:06
  • 25 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδες

  • 20 προβολές
  • Πριν από 2 εβδομάδεςΜε εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Ο   Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Κορομπίλης


LOGOTYPO SXOLIS GONEON_t