Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλείας στις φραγμαλίμνες και λιμνοδεξαμενές της Π.Κ.Μ. για λόγους προστασίαςτης αναπαραγωγής των ιχθύων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ