Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

Διακήρυξη μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο Αιγίνιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Διακήρυξη μίσθωσης κτιρίου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πύδνας Κολινδρού στο Αιγίνιο