Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ: Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΜ για ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. οστρακοκαλλιέργειας της Τ.Κ. Πύδνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
Ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΚΜ για ανανέωση Α.Ε.Π.Ο. οστρακοκαλλιέργειας της Τ.Κ. Πύδνας