Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017

Δήμος Κατερίνης: Καθημερινές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για τη διατήρηση της καθαριότητας σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες

 Τη διατήρηση της καθαριότητας και την ευταξία των δημόσιων και κοινόχρηστων χώρων έχει ως στόχο η παροχή καθημερινών, συστηματικών υπηρεσιών
καθαριότητας (σάρωση) κοινοχρήστων χώρων, οδών και πλατειών στο Κέντρο, αλλά και στην Περιφέρεια, στο σύνολο των Δημοτικών Ενοτήτων Κατερίνης από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας.


Προς την κατεύθυνση αυτή, έγιναν σήμερα εργασίες καθαριότητας (απομάκρυνση χωμάτων, φερτών υλικών κ.α.) στην περιοχή του ΟΑΕΔ Κατερίνης.


«H καθαριότητα, η αναβάθμιση κάθε γειτονιάς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής όσων διαμένουν, εργάζονται ή επισκέπτονται την Κατερίνη αποτελούν διαχρονικά για τον Δήμο μας πρώτη προτεραιότητα»  σημειώνει σε δήλωσή της, η αρμόδια αντιδήμαρχος Ροδή Ελευθεριάδου – Μελετλίδου.