Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Κατασβέσθη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στη γέφυρα Γαλλικού, του δήμου Δέλτα, στο νομό Θεσσαλονίκης.

Κατασβέσθη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητο, στη
 γέφυρα Γαλλικού, του δήμου Δέλτα, στο νομό Θεσσαλονίκης.