Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2017

Ανακοίνωση για τα αδρανή υλικά από το Σύλλογο Εθελοντισμού Μεθώνης "Η ΚΥΨΕΛΗ"

Όσοι από τους κατοίκους της Μεθώνης δεν έχουν την δυνατότητα ή τον τρόπο
να μεταφέρουν (πετάξουν) διάφορα αδρανή υλικά -παλιά αντικείμενα - να απευθύνονται στον Σύλλογο Εθελοντισμού Μεθώνης "Η ΚΥΨΕΛΗ", ο οποίος και θα αναλαμβάνει τη μεταφορά τους στον ενδεδειγμένο χώρο από την τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τηλ. Εξυπηρέτησης
Καλογεράκης Κων/νος-6942940111
Στογιαννόπουλος Δημ.6977570199
Λεωνίδου Κατερίνα 6989446685

Το Δ.Σ