Σάββατο, 11 Μαρτίου 2017

ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ


Με απόφασή του η οποία αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «Διαύγεια») σήμερα, Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017, ο Δήμαρχος, Γιάννης Μπουτάρης, ορίζει τους Προέδρους της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά:

Α. Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, Πέτρος Λεκάκης  

Β. Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θεσσαλονίκης ορίζεται ο Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων, Σπύρος Πέγκας